MŠ – Základní informace

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.